Bli med hjem!

SMÅ avstander - STORE muligheter! Bli med hjem er et rekrutteringsarrangement for å vise frem det gode arbeidslivet, regionen og mulighetene i Møre og Romsdal

Bedrifter, kommuner og andre i regionen har løpende rekrutteringsbehov. Det er hele tiden behov for å tenke nytt og møte mulige arbeidstakere og andre som kan være interessert i å bo her på nye arenaer.

Målet med arrangementet er å vise frem hva Møre og Romsdal har å by på av arbeidsliv og muligheter for de som har flyttet ut, og kanskje også å friste andre til vår region. Første gang Bli med hjem ble arrangert, var 24.april 2019 i Oslo.

Bli med hjem startet som et initiativ fra MNF og arrangementet er i dag et samarbeid mellom Kristiansund og Nordmøre Næringsforening, Molde Næringsforum og Næringsforeningen i Ålesund.