Eiendomskonferansen

Hensikten med arrangementet er å ha en møteplass og arena for å ta opp problemstillinger og tema for bygg- og anleggsbransjen

Konferansen arrangeres alltid på første torsdag i november. Den ble arrangert for første gang i 2012, og har de siste årene hatt nærmere 130 deltakere.