Frokostmøter / temamøter

På frokostmøtene tas ulike temaer opp. Møtene arrangeres kl. 08.00 -10.00, frokost fra kl 08.00 - 08.30, deretter faglig tema.

Tema varierer, eksempler er: informasjon fra Innovasjon Norge, branding, møte med Mørebenken, bedriftsbesøk og lignende. Vi arrangerer 6-8 frokostmøter i året. Deltagelse er vanligvis gratis for MNF sine medlemmer. Foruten frokostmøtene har vi også andre møter/seminarer med ulike temaer.