INIT Molde - teknologikonferansen

INIT Molde er en årlig IT- og teknologikonferanse som arrangeres i samarbeid med Høgskolen i Molde og IT-bedriftene i Romsdalsregionen. Vi ønsker å inspirere og vise frem engasjementet som finnes i det gode IT-miljøet vi har her!

For å styrke rekrutteringen og synliggjøre det gode IT-miljøet i regionen, arrangerer vi en årlig IT-konferanse. Konferansen arrangeres i samarbeid med Høgskolen i Molde og bedriftene som er med i partnerskapsavtalen for IT og digitalisering. IT-konferansen har som formål å være en ny og inspirerende møteplass og arena for nettverksbygging der vi tar opp problemstillinger og aktuelle tema for IT-bransjen i regionen.

Målgruppen er ansatte i IT-bedrifter og andre selskaper med egne IT-avdelinger, men konferansen kan også være aktuell for andre bedrifter og aktører som ønsker å vite mer om bransjen.