Romjulstreff

Romjulstreffet ble arrangert for første gang i 2007 og er et årlig arrangement som har blitt en viktig arena for og mellom bedrifter, og andre aktører. Arrangementet foregår i Molde Rådhus og er åpent for alle.

Romjulstreffet arrangeres som et samarbeid mellom MNF og Molde kommune. 

Romjulstreffet er en del av det langsiktige arbeidet med å profilere regionen ovenfor fremtidig arbeidstakere og innbyggere. Et par hundre studenter og andre besøker årlig arrangementet. I tillegg har Romjulstreffet blitt en viktig arena for og mellom bedrifter og andre aktører. Arrangementet har resultert i flere ansettelser. Ca 30 bedrifter deltar med stand hvert år. 

Kontakt MNF om du ønsker å stille med stand.