Styreseminar

Målgruppe er eiere, styrer, ledelse, rådgivere, og andre interesserte.

Arrangert første gang i 2014 i et samarbeid mellom MNF, Molde Kunnskapspark og Høgskolen i Molde. Tema som settes på dagsorden er knyttet til styret ansvar, styrets utfordringer, styrets sammensetning og mer.