Skandinavisk jobbmesse i Dortmund, Tyskland, 22. februar 2007

Er det aktuelt for ditt firma å delta? De eneste utgiftene som påløper er egne reisekostnader og overnatting. Markedsføring av messen til aktuelle kandidater gjøres av våre EURES kolleger i Tyskland.  Ingen kostnader til leie av lokale og stand.  Dere vil ha muligheten til å komme i kontakt med aktuelle kandidater som ønsker å arbeide i Norge og til selv å ha møte med disse. Noe av dette rekrutteringsarbeidet kan også gjøres på forhånd.

Denne gangen er vi to EURES konsulenter fra Norge som skal være med og begge snakker tysk. I tillegg har vi hjelp fra våre kolleger i Tyskland hvorav flere av disse også snakker engelsk.

Ta gjerne kontakt med  Tove M. Gustad EURES-konsulent // EURES Adviser NAV EURES Møre og Romsdal.
Postboks 158, Sentrum, N-6401 Molde
Tlph.:+47 71202644 //E-mail: tove.m.gustad@nav.no


Les mer her:
                        
Informations for employers.pdf