Emisjon Møreaksen AS

Møreaksen AS inviterer næringsliv og kommuner til å delta i emisjon i Møreaksen AS. Selskapet skal hente inn minimum kr 2,5 mill og maks kr 7 mill. Bakgrunn for emisjonen er behov for kapital til videre arbeid for å avklare grunnlaget for å etablere en fergefri forbindelse over Romsdalsfjorden/Midfjorden som samtidig knytter Aukra og Midsund til fastlandet. 25.09.07

Det er viktig for Møreaksen AS å ha en bred aksjonærsammensetning som viser viktigheten av prosjektet for hele regionen. Vi utfordrer våre medlemmer til å tegne seg som aksjonær. Pris pr aksje er kr 100,-.

Se vedlagte invitasjon til emisjon for mer informasjon om selskapet og prosjektet. Tegningsfristen er 14. november 2007. Gjennomføring av aksjetegningen vil skje på ekstraordinær generalforsamling 3. desember 2007.

Invitasjon til emisjon Møreaksen AS
Link til Møreaksen sin web side: http://www.moreaksen.no/