Flytilbudet

Presset på flere av rutene mellom Molde og Oslo er meget høyt, hvilket resulterer i høyere priser og vanskeligheter med å få billetter til ønsket tid. Dette er en av rutene SAS har gjennomsnittlig høyest belegg på i Norge, og det merkes. Dersom trafikken holder seg fremover burde det vært satt inn ekstra ressurser.  Vi arbeider for å få til en ekstra rundtur i alle fall noen av dagene, og er i dialog med SAS om dette. 14.06.07

Kveldsflyet fra Oslo til Molde

Vi har fått beskjed fra SAS om at de fra 30. mars 2008, eventuelt 1. mai 2008, planlegger å flytte siste avgang fra Gardermoen til Molde fra klokken 23.00 til 23.30. Begrunnelsen for dette er at nødvendige omlegginger av ruteankomster fra utlandet til Gardermoen i vår førte til at Molde mistet en del viktig korrespondanse fra blant annet Paris, Madrid, Zurich og Reykjavik fordi siste flyavgang til Molde går kl 23.00. For å gjenopprette disse forbindelsene planlegger SAS å gå fra Gardermoen til Molde 20 minutter senere. Ankomst til Molde vil da bli kl. 00.10.
En eventuell omlegging vil føre til at mange fergeavganger må tilpasses, deriblant Molde-Vestnes, Sølsnes-Åfarnes, Hollingsholm-Aukra, Mordalsvågen-Solholmen. Vegkontoret er bedt om å ta med disse endringene i sine budsjett for neste år.

Lørdagstilbudet Molde /Oslo

Lørdagstilbudet mellom Molde og Oslo har vært under lupen til SAS flere ganger. Senhøstes 2006 reduserte de vår/sommertilbudet dramatisk, men etter sterkt press valgte de i mars å reversere dette og ta inn igjen tilsvarende ruteprogram som vi har hatt de siste årene. For høsten/vinteren 2008 har vi vært gjennom samme prosess og de har nå bekreftet at de kjører lørdagstilbudet som før.

Direkte rutene til Syden er veldig populære og selges fort unna. Flyet til Kreta går hver lørdager frem til 4. august. Til Mallorca kan du reise direkte hver tirsdag frem til og med  25. september (se www.saga.solreiser.no og www.apollo.no). Det er rom for flere direkteruter fra Molde og Apollo har alt bekreftet at de starter en ny rute til neste sommer når rullebanen er forlenget. Destinasjon er ikke avklart enda.

Molde  - Stavanger

Selskapet Vildanden etablerte direkterute mellom Molde og Stavanger tidligere i vinter. Tilbudet er godt benyttet og de jobber nå med å få en bedre retur tid fra Stavanger til Molde slik at dette er et tilbud som vil passe enda flere. Se www.vildanden.noRuter gjeldende pr 12/6-07:Molde-Stavanger-Skien og motsatt.

mandag:
Molde kl 0925 - kl 1035 Stavanger - Stavanger kl 1100 -  kl 1140 Skien 
Skien kl 0645 - kl 0725 Stavanger - Stavanger kl 0750 - kl 0900 Molde

tirsdag/onsdag:
Molde kl 0910 - kl 1020 Stavanger - Stavanger kl 1045 - kl 1125 Skien
Skien kl 0630 - kl 0710 Stavanger - Stavanger kl0735 - kl 0845 Molde

onsdag:
Skien kl 0920 - kl 1010 Bergen - Bergen kl 1035 - kl 1125 Molde

onsdag/torsdag/fredag:
Molde kl 1530 - kl 1640 Stavanger - Stavanger kl 1705 - kl 1745 Skien

torsdag/fredag:
Skien kl 1355 - kl 1505 Molde