Frokostmøte 2. februar

Frokostmøte fredag 2. februar 2007- Bli med å se Ormen Lange anlegget og hør om Shell og Industrikraft Møre AS sine planer for Gassregion Romsdal. 11.01.07

Årets første frokostmøte har vi lagt til Aukra og Ormen Lange. Det er mange som ikke har sett/lenge siden de har sett anlegget som nå snart er ferdigstilt, bare 10 % gjenstår før milliardutbyggingen er fullført. I samarbeid med Norske Shell AS inviterer vi til omvisning på anlegget.

Videre har vi utfordret Ivar Helge Hollen, driftssjef Ormen Lange til å trekke opp fremtidsbildet av de planer og tanker de har for å bygge opp regionen som Gassregion. En aktør i gassbildet er Industrikraft Møre AS  - Kortreist  kraft  daglig leder Alf Reistad vil orientere om selskapets planer om et industrikraftanlegg inkludert gasskraftverk og industrielle synergier med eksisterende og ny industri i Elnesvågen.

Av hensyn til omvisningen, har vi satt opp buss fra bussholdeplassen i Molde kl. 08.15 presis!
Retur til Molde med ferge fra Aukra klokken 11:15. 

Pris pr. pers.: kr. 120,- + mva.

Meld deg på innen 30. januar i skjema under.
Maks 80 stk. deltagere!