Golfmøte i regi av Fræna Næringsforum

Fræna Næringsforum er prosjektleder for Hustadvika Golfbane, som planlegger en 18-hulls golfbane ved Hustad/Farstad. I den forbindelse arrangerer de et stort Golfmøte på Hustadvika Gjestegård, onsdag 7. februar kl 1900.  16.01.07

Både Molde Golfklubb og Kristiansund Golfklubb er med i prosjektet, som en håper skal bli et kjempeløft for regionen vår. En slik bane vil være viktig både for næringsutvikling og attraktiviteten i forhold til bosetting/rekruttering, og ikke minst vil dette ha stor betydning for reiselivet i regionen. 

Status for prosjektet er at det nå settes i gang konsekvensutredning og regulering.
Mens dette arbeidet pågår vil det jobbes med finansiering av prosjektet, samt at en nå ønsker å etablere en golfklubb som skal være med å drive arbeidet videre. 

Håper du/dere har anledning til å komme. 

Påmelding til Fræna Næringsforum ved Tove Henøen  
tlf. 41625051/fax. 71266601
 
e-post:
post@fnf.as 
www.fnf.as