Innovasjon Norge Møre og Romsdal arrangerer kurs

Veiledning for oppfinnere: Vi får besøk av vår spesialist på tekniske idèer og oppfinnelser. Fredrik Ambjørndalen vil besøke Møre og Romsdal én gang i måneden frem tll sommeren. Innovasjon Norge arrangerer også kurs i økonomi for "ikkje-økonomar".

Veiledning for oppfinnere:
Vi får besøk av vår spesialist på tekniske idèer og oppfinnelser. Fredrik Ambjørndalen vil besøke Møre og Romsdal én gang i måneden frem tll sommeren. 
og vil være tilgjengelig på disse stedene:

Molde torsdag 22. mars
Ålesund torsdag 19. april
Molde torsdag 24. mai
Ålesund torsdag 21. juni
Det vil i den anledning være mulig å avtale individuelle møter.

For mer informasjon og møteavtale:

Ålesund:
Ingunn Dahl, telefon 70 11 64 70, e-post idahl@innovasjonnorge.no
Molde:
Lars Rosvoll, telefon 71 19 14 16, e-post laros@innovasjonnorge.no


Økonomi for ikkje-økonomar:
Møre og Romsdal Fylke vil gjennomføre fleire kurs for gründerar og nyetablerarar.
Måndag den 26.03 vil kurset Økonomi Illustrator® - også kalla Økonomi for ikkje-økonomar bli gjennomført i Kristiansund i Bølgen Næringshage.

Dette er eit 7-timars dagkurs, frå kl 10:00 til kl 17:00.
Kurset er skreddarsydd for gründerar og etablerar. Kurset er gratis og det blir ikkje sett krav til spesielle forkunnskaper.

Fagleg ansvarleg for kurset er Learning By Doing AS v/Alf Kirkeberg.
Kurset blir gjennomført i samarbeid med Bølgen Næringshage AS som praktisk tilretteleggar.
Påmeldingsfrist er onsdag, den 21.03.07.

Elektronisk påmeldingsskjema finn du på
http://www.hoppidHYPERLINK "http://www.hoppid.no/fmt_hoved.asp?tgid=34108&gid=34109&amid=1370249&g34110=x&g34108=x&".no
Der finn du òg meir informasjon om kurset.

Med venleg helsing

Anne-Lise Roald
Rådgiver
Innovasjon Norge Møre og Romsdal
Telefon:+47 70 11 64 61
Fax:+47 70 11 64 90
Mobil:+47 97 70 56 54
e-post: Anne-Lise.Roald@innovasjonnorge.no
www.innovasjonnorge.no