Invitasjon til profilering av næringslivet 30. august 2008

Innflytterdagen arrangeres nå for fjerde gang. Dette er en flott mulighet til å synliggjøre næringslivet ovenfor byens befolkning, og fremtidig arbeidskraft. Vi sender ved oppfordring fra ordfører Hammerø og invitasjon fra arrangør av innflytterdagen Junior Chamber og utfordrer dere til å delta. 21.07.08

I 2005 ble innflytterdagen arrangert for første gang. Fra første sekund var ideen og gjennomføringen en suksess. Gjennom en bred presentasjon av nesten 100 frivillige lag og organisasjoner, gir ei vandring gjennom Storgata et innblikk i det fantastiske tilbudet Molde som samfunn har å tilby sine kjære innflyttere.
Vi har en by med en fantastisk natur- både sommer og vinter- samt et kulturliv som er enormt. På denne måten kan vi vise våre innflyttere hva vi har å by på og jeg håper og forventer at næringslivet i større grad engasjerer seg i å skape et komplett bilde av kommunen vår. Suksessen vil nok gjenta seg også i år og i alle årene fremover.
Dette er en flott mulighet til å få rekrutert nye aktører til lag og organisasjoner. Velkommen til Molde- Jazzens og Rosenes by.
Jeg ønsker dere alle- Hjertelig velkommen.

Jan Petter Hammerø
Ordfører

    
Invitasjon til Innflytterdagen 2008.pdf