NTNU profilering av næringslivet, 25. januar

I slutten av januar har vi booket oss inn på en av studentforeningene ved NTNU for å presentere Molde/Romsdal og næringslivet ovenfor studenter ved NTNU.
Dette som et ledd i arbeidet med å synligjøre næringslivet med tanke på rekruttering. Er det interessant for dere å delta? Ta kontakt med oss for nærmere informasjon.