Presentasjon av regionen, næringsliv og traineeordningen på NTNU 25.01

Torsdag 25.01.07 besøker MNF og 6 sentrale bedrifter NTNU i Trondheim hvor nærmere 200 studenter ønsker å høre mer om vår region og hva vi har å tilby. Med til Trondheim blir Linjebygg Offshore AS, National Oilwell Varco, Axess AS/AXTech AS, A/S Norske Shell, Hustadmarmor AS og Glamox ASA. På NTNU vil også Trainee-ordningen (TIM), som består av et nettverk på 19 sentrale bedrifter fra Molderegionen, bli presentert. 24.01.07

Traineeordningen (TIM) og presentasjonene generellet på NTNU er ett av flere virkemiddel for å vise at Romsdal er en attraktiv arbeidsregion, vise at det er spennende jobbmuligheter her, og dermed få unge, attraktive jobbsøkere til å bosette seg permanent i regionen.

Les mer om traineeordningen på www.tim.as