Romsdalskonferansen 2007 - søttespiller?

Vi holder nå på å sy sammen programmet for årets Romsdalskonferanse som arrangeres 4. september.  Konferansen har tematikk I for I-kraft og Innovasjon. Innovasjon er et floskelaktig uttrykk som mange vil si er oppbrukt. Men vi kommer ikke utenom det å være litt smartere, litt bedre, det må til dersom en skal få sin andel av kaken eller helst litt mer, dette gjelder så vel regionen, kommuner som bedrifter. 08.05.07

Romsdalskonferansen 2006 ble en dag der 300 næringslivsledere og andre fikk møte hverandre i en annen setting en det en ellers møtes i, og fikk påfyll av ikke faglig karakter,  ispedd regionalt perspektiv med Romdalsk snert. Årets konferanse blir 4. september, merk av datoen, program kommer i begynnelsen av juni.  

Ønsker din bedrift å være en av våre støttespillere til årets Romsdalskonferanse? Ta kontakt med oss innen 16. mai om dette er av interesse. Bedriftene som er med som støttespillere vil få annonseplass i årets program.

Fjorårets program ser du her:
   
Konferanse 2006 program.pdf