Siste "Kontaktpunkt Ormen"

Torsdag 27.09 kl 19.00 arrangeres historiens siste Kontaktpunkt Ormen på Høgskolen i Molde. Kontaktpunkt Ormen har i løpet av de siste årene fungert som en fast, uformell møteplass for alle intereserte i Ormen Lange utbyggingen. 25.09.07

Program:


1. Utbyggingen (fase I) er gjennomført på 3,5 år – hvordan har leverandørene bidratt til dette?
v/ anskaffelsesdirektør Ormen Lange, Knut Wennersgaard (Hydro)

2. Hva kan samfunnet og leverandørene forvente av driftsfasen?
v/ driftsdirektør Ormen Lange, Harald Anthonsen (Shell)

3. Ormen Lange har vært en suksess for vår bedrift!
v/ adm.dir. Kjell Arne Småge (Odd Småge AS, Aukra)

4. Sosialt/uformelt samvær og bespisning (gratis)

 
Ingen påmelding – åpent for alle!

Annonse Kontaktpunkt Ormen