Skal din bedrift FRAM i Møre og Romsdal?

FRAM-programmet er Innovasjon Norges kompetansetilbud innen ledelse og strategi. FRAM er rettet mot småbedrifter og etablere, enten disse kommer fra kompetansebaserte næringer, tradisjonelle, tjenesteytende eller innen landbruk. Det startes nå rekruttering for ny runde med FRAM SI i Møre og Romsdal, og vi søker etter bedrifter med vilje og evne til vekst og utvikling. FRAM søker bedrifter med 2-50 ansatte som vil delta i høstens oppstart av FRAM SI i Møre og Romsdal. Dato for første samling er 28-29 august, men rekrutteringen har startet! 19.03.07

Hovedmålet for FRAM-programmet er at bedriftene som deltar skal øke sin konkurransekraft gjennom kompetanseheving innenfor strategi- og ledelsesutvikling.

Hvert FRAM-prosjekt består av en gruppe på ca. 10 bedrifter som møtes til 6 samlinger over en periode på 15-18 måneder. Hver samling er på 1,5 dag, og ledes av en grundig kvalitetssikret FRAM-prosjektleder. Mellom samlingene får hver enkelt bedrift individuell oppfølging (coaching).

Resultatmålet er at bedriftene skal øke sitt netto resultat med 5% av omsetningen som en følge av deltagelse i programmet.

Historisk sett oppnår ca. 80% av de deltagende bedriftene det definerte resultatmålet.
Programmet finansieres i hovedsak av Innovasjon Norge, med en mindre egenandel pr. bedrift.

Les mer om FRAM: http://www.innovasjonnorge.no/Fylke/More-og-Romsdal/Kompetanseheving/FRAM---kompetanseheving-for-naringslivet/

Kontakt:
Hilmar Kleppe
programleder
FRAM i M&R
tlf: 91 14 33 03

Eller:

Anne-Lise Roald
Rådgiver
Innovasjon Norge Møre og Romsdal
Telefon:+47 70 11 64 61
Fax:+47 70 11 64 90
Mobil:+47 97 70 56 54
e-post: Anne-Lise.Roald@innovasjonnorge.no
www.innovasjonnorge.no