Topp- og vekstetablererprosjektet - Innovasjon Norge

Fra Innovasjon Norge:Som de fleste kanskje er kjent med, har vi nå plukket ut 3 kandidater til Topp- og Vekstetablererprosjektet som vi så vidt er i gang med oppfølgingen av. MEN VI HAR ENNÅ PLASS TIL TO KANDIDATER TIL.Dersom du vet om noen som kan være aktuelle, be dem fylle ut vedlagte "ensiders" beskrivelse og sende den til meg slik at vi får registrert den.Vi etterlyser spesielt kandidater fra Romsdals- og Nordmørsregionen og vi skulle gjerne ha hatt med noen kvinner. 10.05.07