Etikkseminar på Høgskolen

Fredag 6. mars 2009 inviterte Høgskolen i Molde til seminaret "Etikk . er det så viktig da?",  som rettet fokus  mot næringslivsetikk.
Professor Heidi Høivik tok for seg teamet "Etisk refleksjon og økonomisk rasjonalitet - en selvmotsigelse", etterfulgt av Anne Breiby som så på næringslivsetikk i praksis.

Tid:    6. mars kl 09.15 - 14.30
Sted:  Høgskolen i Molde

Se invitasjonen her: etikkseminar