Fremtidige investeringer

Det skal investerers milliardbeløp innen bygg og offentlig sektor i Romsdal de neste 3 - 4 årene. 11. februar inviterte ROR kommunene og næringsforumene i Romsdal til åpent informasjonsmøte i Molde.
Rundt 80 personer deltok på møtet, hvor Møre og Romsdal fylke og kommunene i Romsdal orienterte om vedtatte investeringer innen bygg og anlegg, samt at representanter fra næringen orientere om status.

Tid:      11. februar kl 14.00
Sted:    kommunestyresalen, Molde Rådhus

AGENDA

kl 14.00   Velkommen

kl 14.05   Status innen ulike sektorer og innspill til offentlige utbyggere

              v/Rådgivende Ingeniørers Forening Møre og Romsdal,
              leder Einar Misfjord
              v/Arkitektenes Landsforbund Møre og Romsdal,
              Kjell Vatne
              v/Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg Møre og Romsdal,
              nestleder Tine Grytten

kl 15.00   Pause

kl 15.20   Orientering fra kommunene i Romsdal om fremtidige 
                   investeringer/ byggeprosjekt

kl 16.30   Diskusjon og avslutning