Frokostmøte 21. oktober

Høgskolen i Molde, Møreforsking Molde og Molde Kunnskapspark samarbeider for å etablere et ”Senter for logistikk og innovasjon” i Molde.  Onsdag 21. oktober ble det holdt frokostmøte på Høgskolen i Molde for å diskutere samarbeidet.

Forretningsideen til Logistikksenteret er å skape ny kunnskap innenfor fagområdene logistikk og transport i et integrert samspill med næringsliv og offentlige organisasjoner.

Senteret skal dekke behov i næringslivet for løsninger på kompliserte logistikkutfordringer i egen bedrift og i verdikjeden. Det vil medføre ny kunnskap og kompetanse, og lvil gi næringslivet løsninger på krevende problemstillinger innenfor logistikk og transport.

Program

08.15 - 08.40   Frokostbuffet i Høgskolens i kantine i A- bygget

08:40 - 09.00   Presentasjon av Senter for logistikk og innovasjon
                         v/ rektor Solfrid Vatne og prosjektleder Martin Risnes

09.00 - 09.45   Logistikkutfordringer i egen bedrift og samhandling i verdikjeden. 
                        Forventninger til samarbeid innen et logistikksenter
                        v/ Lars Haug, sjef for forretningsutvikling NorSea Group,
                         Dag Brunvoll, leder for logistikk og planlegging Brunvoll AS og 
                        Arne Borch Akselvoll, leder for MA-avdeling Brunvoll AS

09.45 – 10.00   Debatt

Påmelding innen 16. oktober her: påmeldingsskjema

Deltagelse er gratis.

Vel møtt!