Frokostmøte 26.03

Videregående utdannings- tilbud tilpasset næringslivets behov? 26. mars 2008 inviterte vi til frokostmøte på Romsdal videregående skole for å diskutere blant annet dette.
Skolen en er av de sentrale utdanningsinstitusjonene i Romsdal med utdanningsprogram for Bygg- og anleggsteknikk, Design og håndverk, Elektrofag, Helse- og sosialfag, Idrettsfag, Service og samferdsel, Studiespesialisering, Teknikk og industriell produksjon og Tekniske allmenne fag.

Etter frokost fikk deltakerne orientering om og presentasjon av tilbudet ved Romsdal vidergående skole, herunder fremtidig tilbud, samarbeid med/evt. behov for utvidet samarbeid med næringslivet.

Videre orienterte Romsdal Forum for teknologiske fag om sitt samarbeid med skolen før møtet ble avsluttet med diskusjon/ innspill om næringslivets fremtidige kompetansebehov og behov for samarbeid med de videregånde skolene i regionen. 

Rundt 25 personer deltok på møtet.