Gasskonferanse 02.04

Hva skal vi bruke energien til nå? 2. april inviterte Aukra kommune, i samarbeid med Aukra Næringsforum, GassROR IKS og Molde Næringsforum til næringspolitisk konferanse med fokus på fremtidig utvinning, ilandføring og utnyttelse av gass. Rundt 130 personer deltok på konferansen.
Den 2. april 2009 var det på dagen 5 år siden Stortinget vedtok at gassen fra Ormen Lange-feltet skulle ilandføres til Nyhamna i Aukra kommune. For kommunen og regionen var dette starten på et eventyr, som nå – fem år etter – bare er i sin spede begynnelse,men som allerede har gitt betydelige ringvirkninger. På sikt vil gasseventyret tilføre regionen og landet store ressurser og viktige vekstimpulser.

5-årsdagen ble markert  ved å invitere til en konferansen, som først og fremst hadde som mål å sette fokus på muligheter og fremtidsbilder for regionens videre utvikling. Gjennom dette håper amn å kunne bidra til å videreutvikle samarbeidet i Romsdalsregionen.

Se programmet her: Gasskonferanse 02.04.09