Gründercamp 2009

INVITASJON TIL GRÜNDERCAMP 2009Bli med når landets største Gründercamp av sitt slag arrangeres i Molde i uke 40! Frist for påmelding til årets Gründercamp er 1. juli.

I uke 40 arrangerer ungdomsskolene i Molde i samarbeid med lokalt næringsliv for andre år på rad Gründercamp for elevene på 10. trinn. Vi inviterer næringslivet i Molde til å delta, og benytte muligheten til å samarbeide med våre krative og nyskapende elever. Bortimot 250 elever fra ungdomsskolene Bergmo, Bekkevoll, Sekken, Skjevik og Romsdal deltar på årests Gründercamp, dvs totalt 5 av kommunens 6 ungdomskoler.

Gründercamp en del av faget utdanningsvalg. Formålet med Gründercamp er at elevene skal bli kjent med lokalt arbeids – og næringsliv, og få kunnskap om ulike yrker og utdanningsløp.

Gründercamp er trening i problemløsning ved hjelp av kreativitet og nytenkning. Elevene deles i grupper på 4 – 5 personer, og får et oppdrag fra næringslivet som de skal presentere en løsning på. Oppdraget skal være realistisk, og kan med fordel spille på elevenes kreativitet.

Arrangementet strekker seg over en uke. Elevene får utlevert oppgaven på mandag, og får jobbe med den t.o.m. torsdag. På fredag avsluttes Gründercamp med skolefinaler, der løsningene blir vurdert av en jury og premiert. I Molde blir det også arrangert en felles kommunefinale, hvor de beste bidragene fra alle skolene blir presentert. Fjorårets kommunevinnere jobbet på opprdrag fra RIR.

Bedriftene bidrar med utforming av oppgaver, og veiledning underveis i Gründercamp-uken. 25. august arramgeres det kurs for bedrifter som ønsker å delta, hvor man blandt annet ser på oppgaveutforming og veiledningsrollen.

I fjor deltok nesten 300 elever fra fire ungdomskoler og 19 bedrifter. Deltakerne ga tilbakemelding om at samarbeidet hadde vært engasjerende og lærerikt for alle parter. Ikke minst mente bedriftene at det hadde vært interessant å få innspill fra ungdommen, og se deres synspunkt og løsninger på oppgavene de fremla.


Se invitasjon til arrangementet her:

Invitasjon til_bedrifter
Påmelding innen 1. juli her