I pris utdeling 26. juni

26. juni kommer I-pris vinner Fred Kavli til Molde.
Fred Kavli ble, av næringsforeningene i Romsdal, utnevnt til Årets I 2008 under Romsdalskonferansen 30. september 2008. Kavli hadde da ikke anledning til å delta for å motta prisen.

Vi er svært glad for at Fred Kavli nå kommer til Molde for å motta utmerkelsen Årets I. Fredag 26. juni kl. 13.00 – 15.00 blir det prisutdeling og påfølgende foredrag fra Fred Kavli med flere på Rica Seilet. Det blir lunsj fra kl 12.00 - 13.00 for de som ønsker det.

Næringsforeningene i Romsdal inviterer næringsliv og andre interesserte til å overvære overrekkelsen og vi ser frem til et sjeldent foredrag fra en av Romsdals største forretningsmenn.


PROGRAM

Lunsj

Moldehymnen
v/ saksofonist Pål Austnes

Overrekkelse av I - prisen 2008
v/ Stein Berg Oshaug, leder av juryen Årets I 2008 og styreleder i Molde Næringsforum

Entreprenørreisen, entreprenørskap og filantropi
v/ Fred Kavli, Årets I 2008

Betydningen av Fred Kavli sin innsats og bidrag for forskningen
v/ Torbjørn Digernes, rektor ved NTNU

Kavliinstituttene og ønsket om å forstå hjernen
v/ professor Edvard Moser, Kavli Institute for Systems Neuroscience

Tid: 26. juni Kl 12.00 - 15.00 (Lunsj kl 12.00 - 13.00)
Sted: Rica Seilet Hotel
Deltakeravgift: arrangsjementet er gratis for den som ikke deltar på lunsjen. Pris inkludert lunsj kr 300 + mva.

Påmelding her innen 18. juni.