Innflytterdagen 2009

29. august inviterer JCI for femte år på rad næringsliv og lag/foreninger til Innflytterdagen i Molde. Benytt muligheten til å synliggjøre din bedrift, samt bli bedre kjent med hva Molde har å by på.
Det er mange innflyttere i Molde. Med Innflytterdagen ønsker JCI Molde å sette fokus på hva byen har å tilby av fritidsaktiviteter, servicetilbud og jobbmuligheter.

JCI legger opp til folkefest i sentrum, og bedrifter og lag/foreninger inviteres til å stille med stand i Storgata for å promotere seg selv og regionen.

Målet med Innflytterdagen er:
• å vise det mangfoldet Molde og omegn kan tilby av aktiviteter, idrett, kultur, service, handel, næringsliv, utdanning, fritid og natur
• informere og engasjere innflyttere til deltakelse og trivsel
• bidra til å legge til rette for den som ønsker å etablere seg

Se invitasjonen fra JCI her: Invitasjon_til_næringslivet
Nytt i år er at det også arrangeres gratis kusr i salg og promotering for deltakere og samarbeidsparter. Kurset holdet fredag 19. juni fra kl 19.00 - 22.00.

Se invitasjonen til kurs her:
Invitasjon_til_salgskurs
For mer informasjon se www.innflytterdagen.no eller ta kontakt med JCI Molde på post@innflytterdagen.no