Molde - Årets lufthavn

Onsdag 18.februar ble en innholdsrik dag ved Molde lufthavn, Årø. Oppstart av ny flyrute mellom Polen og Molde kom i gang, ispedd en uønsket hendelse knyttet til at flyets APU (Auxilery Power Unit) hadde branntilløp da den ble startet ved parkering på flyoppstillingsplassen. Hendelsen ble som kjent raskt avklart, og flyet ble klargjort samme kveld og tok av i retning Polen ved 22:30 -tiden.

Tidligere på dagen hadde lufthavnen besøk av Divisjonsdirektør Tor-Børre Langedahl i Divisjon Mellomstore Lufthavner i Avinor. Rammen for besøket var gjennomgang av resultater fra medarbeiderundersøkelse gjennomført i Avinor høsten 2008. For Molde lufthavns del var resultatene meget gode innenfor alle målområder, og Langedahl uttalte at Molde nok hadde beste resultat i Avinor-konsernet. Etter gjennomgangen overrakte han ut prisen for "Årets lufthavn i divisjon mellomstore lufthavner 2008" til Molde lufthavn, Årø representert ved lufthavnsjefen.

Tor-Børre Langedahl sa at utmerkelsen kommer på bakgrunn av god resultatoppnåelse på alle målområder for Avinor, og er en honnør til alle ansatte ved lufthavnen. Kvaliteten på de tjenester Avinor leverer på Årø er meget god, og dette kombinert med gode relasjoner til samarbeidspartnere og kunder internt og eksternt gjør Årø til en verdig vinner av "Årets lufthavn 2008". Lufthavnen er i dag en helt avgjørende faktor som premiss for utvikling av samfunn og næringsliv i lufthavnens nedslagsfelt. Lufthavnsjef John Offenberg takket for prisen på vegne av lufthavnen.

Det utdeles ros til alle Avinors ansatte innenfor plass, brann og redningstjenesten, i tårntjenesten, flynavigasjonstjenesten og i administrasjonen, for å ha fremvist gode holdninger, og kontinuerlig oppnådd forbedringer i arbeidet med å være en garantist for sikker luftfart. De ansatte ved lufthavnen har over lang tid vist evne til å ta selvstendig ansvar for å nå enhetens og selskapets mål. Derfor oppnår lufthavnen gode resultater i spennet mellom høye sikkerhetskrav, kostnadseffektiv drift og god service til kunder og samarbeidspartnere.