NHOs Nærings NM 2008

Molde er, i en nylig fremlagt rapport fra NHO, rangert som en av de beste på næringsutvikling i Norge i 2007, med en sterk 20 plass, av 430 kommuner.
Ser en på de siste fem årene ligger Molde på en 17 plass i landssammenheng. Det vil si at en de siste fem årene har vært den 17. beste kommunen på næringsutvikling.

Det er meget gledelig, men ikke overraskende at næringslivet i Molde gjør det godt. Plasseringen stemmer godt overens med den utviklingen vi har sett og følt de siste årene. Det er alltid hyggelig å få en bekreftelse på at en faktisk er i Norgestoppen.

I rangeringen som er utført av Telemarksforsking Bø på oppdrag fra NHO måles næringsutviklingen i kommuner, regioner og fylker i Norge. Næringsutviklingen måles gjennom fire delindikatorer; lønnsomhet, vekst, nyetableringer og næringslivets størrelse. I rangeringen deles landet inn i 83 regioner, vårt fylke deles i 4 regioner, Søre Sunnmøre er fylkes vinner på 16 plass, Romsdalsregionen på  20 plass , Ålesundsregionen inntar 29 plass og Nordmøre 44 plass.  Stavangerregionen og Oslo inntar de to første plassene i rangeringen for 2007. For de siste fem årene er Romsdal fylkesvinner med en 17. plass.

Last ned rapporten her: http://www.tmforskbo.no/start/detalj.asp?nyhet_id=346&merket=2