Årets bedrift 2009

Prisen for Årets bedrift blir delt ut på årsmøtet til Molde Næringsforum.

Stautter for Årets bedrift:

1. Molde Næringsforum har opprettet en næringspris. Næringsprisen er en honnørutmerkelse og kan deles ut til:
- Virksomheter
- Institusjoner

2. De som mottar prisen må ha utmerket seg innen næringsutvikling.
Prisen skal spesielt honorere god og gjennomført innsats innen:
- Markedsføring
- Produktutvikling
- Nyetablering

3. Næringsprisen for Molde skal bestå av:
- Et diplom eller statuett etter avgjørelse fra juryen

4. En jury bestående av styret i Molde Næringsforum skal vurdere kandidatene og velge en prisvinner.

5. I tillegg til juryen har alle medlemmene i Molde Næringsforum mulighet til å komme med forslag til kandidater. Alle forslag må grunngis. Forslag til kandidater må legges frem for juryen senest 2 uker før årsmøtet i Molde Næringsforum.

6. Prisen deles ut på årsmøtet i Molde Næringsforum.

7. Statuettene er vedtatt av styret i Molde Næringsforum den 30.01.09.

Prisen for Årets bedrift 2008, ble tildelt Glamox ASA.
Her kan du lese juryen sin begrunnelse:

For få år tilbake var bedriften truet av utflagging av produksjonen og nedbemanninger grunnet dårlig økonomi og svekket konkurransekraft.
Fremtidsutsiktene er nå igjen lyse etter effektivisering av produksjonen, høy og kontinuerlig takt i produktutvikling med miljøfokus, vellykket markedsføring, og en bevisst og kontinuerlig utvikling av en markeds- og kundeorientert kultur.
En strategisk og målrettet innsats anført av konsernsjefen og hans meget kompetente medarbeidere har snudd bedriften fra å være utflaggingstruet til igjen å fremstå som en solid og sentral bedrift i Molde.

Bedriften er fortsatt norskeiet, er landets ledende produsent innen sin nisje, og opererer internasjonalt og globalt med stor konkurransekraft i sitt marked. Utviklingen har vært og er tuftet på en langsiktig industriell utvikling. (Sten på Sten - filosofien)

Bedriften har i en årrekke vært den største industribedriften i Molde og i så måte vært svært viktig for byen og regionen helt siden den ble startet av Birger Hatlebakk i 1950.

Bedriften er landets ledende produsent av belysning for det profesjonelle markedet.

2008 var resultatmessig bedriftens beste år noensinne.