Årets Sildebord

1.desember gikk næringslivets tradisjonsrike Silde- og tapasbord av stabelen, der over 170 personer deltok.

Her kan du lese mer om årets tema og programet:

De tjenesteytende næringene i Molde knyttet til offshore og maritim sektor har opplevd en voldsom utvikling og vekst de siste årene. Industrien i Molde har bygd seg betydelig opp og sysselsetter nærmere 2500 personer, hvilket gjør Molde til Industribyen i Møre og Romsdal. Sysselsettingen i denne næringen i Molde har økt med over 40 % siden 2000. Industri og tjenesteytende næringer knyttet til maritim- og offshore-/oljenæringen er motorer i næringslivet og utviklingen innen disse sektorene har store ringvirkninger og påvirker utviklingen innen mange områder og bransjer i regionen.

Konsekvenser av finanskrisen griper om seg og det er spenning knyttet til hvordan den vil slå ut for næringslivet i regionen og hvordan næringslivet agerer i en slik situasjon. AS Norske Shell gikk nylig ut og informerte om at de skal investere enorme beløp , 55 mrd kroner i Ormen Lange fase 2, hva kan dette bety for vårt næringsliv?

Vi har satt realøkonomiske konsekvenser av finanskrisen og fremtidige muligheter for næringslivet i regionen på dagsorden på møtet kl. 18.00. Vi avslutter programmet med framføring av vinnerbidraget fra Gründercamp 2009.

Stopp avindustrialiseringen av Norge - hvordan komme styrket gjennom krisen?
Leder for Industripolitisk avdeling Svein Sundsbø, Norsk Industri

Ha is i magen – markedet skal opp igjen innen 2011
Professor Arild Hervik, Møreforsking AS/Høgskolen i Molde

I påvente – hvordan opplever og håndterer næringslivet situasjonen?
v/Konsernsjef Kjell Stamnes, Glamox ASA, Daglig leder Kristoffer Jenssen, LBO AS, Adm.dir Terje Dyrseth, Brunvoll AS

55 mrd kroner skal investeres i Ormen Lange fase 2 de kommende årene – potensiale for næringslivet i Molderegionen
v/ AS Norske Shell v/ Stig Gravem, kontrakts - og innkjøpsleder prosjekt og Kitty Eide, kommunikasjonssjef Draugen og Ormen Lange

Vinnere av Gründercamp 2009 
Henrikke Langset, Stine Ukkelberg Nilsen, Rebekka Skarseth, Silje Helen Ugelstad, Line Olsen Øverland fra Bergmo Ungdomskole, presenterte vinneroppgaven sin laget på oppdrag for Istad AS.