Årsmøte 22. april

Vårens møteplass for næringslivet i Molde 22. april - årsmøte og medlemsmøte Molde Næringsforum.
Vi starter med årsmøte kl 19.00 - 19.30. Se saksdokumentene her
Sakspapir_årsmøte
Det er mange store og spennende prosjekter som er planlagt innen samferdselssektoren i Molde. Disse vil, om de realiseres, være med på å skape /omskape Molde by i årene fremover. Hvilke beslutninger som tas og hvordan prosjektene utformes vil være av stor betydning. Det er nå premissene skal legges og det er derfor viktig at næringslivet bidrar i diskusjonene.

Moldes ansikt mot sjøen – sjøfronten, når kommer den?
Kommunalsjef Geir Amdam og avdelingsleder Jostein Bø, Molde kommune

Ny innfartsvei og bytunnel til Molde
Kommunalsjef Geir Amdam og avdelingsleder Jostein Bø, Molde kommune

Fremtiden til fergeleiet i Molde, Grandfjøra eller Reknes?
Seksjonsleder Kjetil Kjersem, Veikontoret

Møraksen, århundrets samferdselsprosjekt
Daglig leder Helge Orten, Møreaksen AS

Bytunnelen og Møreaksen i et samfunnsøkonomisk perspektiv
Ved forsker Svein Braathen, Møreforsking

Utdeling av MNF sin nyoppretttede pris ”Årets bedrift”

Vi avslutter kvelden med tapas og tid til hyggelig samvær.


Tid:     22. april kl 19.00
Sted:   Hjertøy 3, Quality Hotell Alexandra.
Pris:    kr 450,- + mva pr person

Påmelding innen 22. april kl 12.00. Påmeldingen er bindende.

Meld deg på her