Seminar om nyskapning

Høgskolen i Molde arrangerte 22. september et seminar om nyskaping og næringsutvikling under tittelen "Hvordan overleve i en globalisert verden".
Seminaret var koblet opp til et forskningsprosjekt rettet mot den maritime næringsklyngen og er støttet av NCE Maritime, Gottlieb Moes Studiefond, Møreforsking Molde og Høgskolen i Molde. Det var innlegg fra forskere i Molde der bla Arild Hervik og Oddmund Oterhals rapporterte fra den siste klyngeanalysen i den maritime næringsklyngen.

Det blir også innlegg av forskere fra University of Cambridge om globale produksjonskjeder med eksempler fra Kina og om regional innovasjon.

Program

1000  Velkommen
1010  Arild Hervik og Oddmund Oterhals:
         Globalization and innovation in the petro-maritime industry
         – Findings from the 2009 survey on the status in the maritime cluster
1100  Jag Srai:
         Understanding the Manufacturing Value Chain – with case examples from China
1145  Bill Wicksteed:
         Networking from a Cambridge perspective.
1215  Lunsj
1315  Ove Bjarnar:
         Globaliseringens effekt på kunnskapsflyt i den maritime klyngen
1345  Kjetil Haugen:
         Logistikkmodellering i en globalisert verden.
1415  Kaffepause
1445  Asmund Olstad:
         Hvordan styre prosjektorientert produksjon
1515  Oppsummering
1545  Slutt

Påmelding til euv@himolde.no innen 16. september
Sted: Høgskolen i Molde, rom B138

Se hele programmet her:  Nyskapning.pdf