Molde Jazz ble Årets bedrift 2009 i Molde

Molde Internasjonale Jazzfestival ble kåret til Årets bedrift 2009 på årsmøtet til Molde Næringsforum 29. april 2010.

Prisen går til virksomheter eller institusjoner som har utmerket seg innen næringsutvikling, og skal spesielt honorere god og gjennomført innsats innen markedsføring, produktutvikling og nyetablering. Juryen består av styret i Molde Næringsoforum. Utmerkelsen, som ble delt ut for andre gang, gikk i fjor til Glamox ASA.

Juryens begrunnelse


Produktutvikling

Bedriften var først ute med sitt konsept her i landet. Siden den tid har de kontinuerlig utviklet produktet, og har klart å videreutvikle og styrke sin posisjon i markedet.

Nyetablering
Bedirften etablerte i 1990 et datterselskapet som i dag er er regionens ledende leverandør innen sitt område.

Økonomi
Bedriften drives også godt økonomisk og har siden 2002 hatt positive driftsresultat og god egenkapital slik at en er rustet for å tåle nedturer om de måtte komme. Egeninntektene er om lag 70 % av driftsinntektene, dette er betydelig høyere egeninntekter enn det som er ellers i bransjen. Omsetning for 2009 var på kr ca 30 mill.

Markedsføring
Bediften regnes som ledende i utvikling av markedstiltak, og har spesielt utmerket seg når det gjelder sponsorstrategi. Bedriften har knyttet sterke bånd til lokalmiljøet. Det viser også det store engasjement fra næringslivet ellers ift å delta som sponsorer og støttespillere for bedriften, sponsor deltagelsen har økt betydelig de siste årene som følge av ny og offensiv strategi. Bedriften ble i 2009 kåret til årets sponsorobjekt av Sponsor og Eventforeningen for sitt målrettede arbeid innen området.
Sponsorinntektene har de sist årene økt kraftig som følge av at en ny sponsorstrategi ble iverksatt for noen få år siden, Bedriften har blitt en meget viktig arena for bedrifter og andre som møteplass for pleie av kunder, leverandører og ansatte.

Årets bedrift 2009 er svært viktig for vår region, ut fra dens :

 Direkte økonomisk betydning
 Indirekte økonomisk betydning
 Betydning for de nære omgivelsene
 Betydning for byen/regionens image

Bedriften har i dag 6 faste ansatte, men engasjerer mange hundre frivillige.

Bedriften fremstår i dag som en profesjonell kulturinstitusjon i stadig utvikling.

Årets prisvinner er Europas eldste av sitt slag og en av verdens 3-4 eldste, og har i dag en posisjon som er enestående, når den nå går inn i sitt 50 års jubileum. Fra å være et lite arrangement har en nå 80 000 – 100 000 besøkende årlig.

Bedriften har en sentral plass i norsk jazzliv, og i den internasjonale jazz- og musikkverden.

Bedriften er nasjonal knutepunktinstitusjon og en av våre viktigste identitetsskapere! Årets bedrift er MOLDE INTERNATIONALE JAZZFESTIVAL.


Statuetter og rammer for tildeling


1. Molde Næringsforum har opprettet en næringspris. Næringsprisen er en honnørutmerkelse og kan deles ut til:
- Virksomheter
- Institusjoner

2. De som mottar prisen må ha utmerket seg innen næringsutvikling.
Prisen skal spesielt honorere god og gjennomført innsats innen:
- Markedsføring
- Produktutvikling
- Nyetablering

3. Næringsprisen for Molde skal bestå av:
- Et diplom eller statuett etter avgjørelse fra juryen

4. En jury bestående av styret i Molde Næringsforum skal vurdere kandidatene og velge en prisvinner.

5. I tillegg til juryen har alle medlemmene i Molde Næringsforum mulighet til å komme med forslag til kandidater. Alle forslag må grunngis. Forslag til kandidater må legges frem for juryen senest 2 uker før årsmøtet i Molde Næringsforum.

6. Prisen deles ut på årsmøtet i Molde Næringsforum.

7. Statuettene er vedtatt av styret i Molde Næringsforum den 30.01.09.