Årsmøte 2010

29. april 2010 ble det avholdt årrsmøte og medlemsmøte i Molde Næringsforum på Rica Seilet Hotel. Det var to ganske så ulike, men spennende og viktige temaer, på dagsorden på årets medlemsmøte.


Kvalitet i skolen og industrielle muligheter innen vindmøllesektoren.

Molde kommune har de siste årene tatt et stort løft i bygningsmassen i skolene og en har nå i stor grad topp moderne skoler i hele kommunen. Hvilke planer og tanker har kommunen for kvaliteten og innholdet i skolene? Hvordan skal Molde bli en av landets beste skolekommuner? Ordfører Jan Petter Hammerø, leder av plan- og utvikling Torgeir Dahl og skolesjef Ivar Vereide vil sammen gå nærmere inn på temaet, etter at styreleder i Molde Næringsforum Stein Berg Oshaug har innledet om hvorfor kvalitet i skolen er viktig for fremtidig rekruttering til næringslivet og attraktiviteten til Molde.

Vi har i flere år hørt at Vindmøllesektoren er en av de nye vekstnæringene for næringslivet i regionen. Foreløpig er det lite som har skjedd, eller er det ikke det? Arnfinn Ingjerd, daglig leder Maritimt forum Nordvest, vil fortelle om de industrielle muligheter som finnes for næringslivet i regionen, og hvordan næringslivet nå må forberede seg for å komme i posisjon til denne sektoren.

Vedlagt er sakspapirene: Sakspapir årsmøte MNF 29.04.10.pdf


Tid:                     29. april kl 18.00
Sted:                  Rica Seilet Hotel
Deltakeravgift:  kr 500 + mva, inkluderer middag.
                           For den som ikke ønsker å delta på
                           middagen er deltakelse gratis.

Påmelding innen 23. april her: påmeldingsskjema
Påmeldingen er bindende.