LBO Årets Bedrift 2010

LBO mottok prisen for Årets Bedrift 2010, som ble utdelt under årsmøtet og medlemsmøtet til Molde Næringsforum 27. april 2011. Juryen trakk spesielt frem bedriftens enorme utvikling, og fokus på innovasjon og kompetansebygging.

Industrien i Molde er mangeartet og består av tradisjonsrike og store bedrifter, men også av nye bedrifter som har sitt utspring i eksisterende miljø. Molde har spesielt befestet seg som ingeniørby, med flere teknologirettede høykompetanse-bedrifter. Veksten i industrien i Molde har de senere år i stor grad skjedd i oljeservicebedrifter og annen industri som har vært svært framgangsrike innen offshoremarkedet og som i dag framstår blant de betydeligste ”motorene” i regionen.

JURYENS BEGRUNNELSE

Årets bedrift har de siste årene vist en svært sterk utvikling og er i dag en av de største og mest sentrale bedriftene i regionen. Bedriften har lange tradisjoner. Bedriftens morselskap ble stiftet i Molde i 1933. Fra år 2000 ble denne bedriftens virksomhet skilt ut, og framstår i dag som et svært spenstig datterselskap av dette store Molde-konsernet.

Gjennom et voksende engasjement i offshoresektoren har bedriften utviklet et bredt spekter av tjenester innenfor vedlikeholds- og modifikasjonssektoren. I dag er all virksomhet rettet mot olje og gass, og selskapet leverer tjenester og komplette prosjekter på et stort antall installasjoner på norsk sokkel. Dette omfatter engineering, utstyrsleveranser og prosjektgjennomføring offshore eller på land.

Fra bedriftens opprinnelige virksomhet, hadde de med seg teknikkere og spesialtrente folk innenfor arbeid i høyden. Dette har de utviklet videre for bruk offshore, og tilkomstteknikker utgjør i dag en viktig del av selskapets unike kompetanse når de skal utvikle løsninger på kompliserte oppgaver med vanskelig tilkomst.

Bedriften har særlig fokus på kompetanseoppbygging av sitt personell og har derfor etablert et eget kurssenter for avansert tilkomstteknikk og en rekke andre fag.

Bedriften har alltid hatt en kultur med sterk fokus på innovasjon, med vilje til utvikling av nye verktøy og metoder til beste for sine kunder. Via sin brede erfaring og kompetanse fra store utviklingsprosjekter, og sammen med en kraftfull metodikk for gjennomføring av kreative prosesser, er de i stand til å finne de beste løsninger på store og små oppdragsbaserte utfordringer. Innovasjonsmetodikken - som de kaller Tempoprosessen - vil kunne involvere personell fra alle steder i organisasjonen, leverandører, samarbeidspartnere og kunder. De har etablert egne fasiliteter for gjennomføring av slike innovasjonsprosesser ved hovedkontoret i Molde.

Bedriften har en ledelse som er særdeles kompetent og med lang fartstid. Daglig leder har vært i bedriften omtrent helt siden han gikk ut fra NTH i 1979 og kan i år feire 30 år i bedriften. Den stabilitet, kontinuitet og bransjekunnskap som dette representerer har vært meget viktig for bedriftens utvikling.

Utviklingen i bedriften er tuftet på langsiktig industriell utvikling. Den er meget veldrevet og har levert gode resultater. De har lagt stein på stein og omsatte i 2010 for ca 675 mill. Med hovedkontoret beliggende i Molde, har de i dag ca 470 ansatte inkl datterselskapene i Trondheim, Stavanger og Houston.

Årets bedrift 2010 er LBO.


Se artikkel fra Romsdals Budstikke her.