Brunvoll ble Årests bedrift

Hjørnesteinsbedriften Brunvoll AS ble tildelt prisen Årets bedrift 2011 på årsmøtet i Molde Næringsforum 26.04.12.

Juryens begrunnelse:

Brunvoll AS har de siste årene vist en svært sterk utvikling og er en meget viktig hjørnesteinsbedrift i Molde.  Brunvoll AS skaper arbeidsplasser lokalt og evner å tenke globalt. De er svært kompetansedrevet og er med sine vel 250 ansatte en av de største og mest sentrale bedriftene i regionen.

Utviklingen i bedriften er tuftet på langsiktig industriell utvikling. Den er meget veldrevet og har levert gode resultater. Ved kontinuerlig utvikling og ved å bygge stein på stein er Brunvoll  AS idag verdensledende  innen sitt fagområde. I 2012 passerer Brunvoll AS rekordomsetning på 1 mrd nok.

Den klare profilen på at de er og skal være en bedrift som har sitt feste i Molde kommer sterkt til uttrykk ved at Brunvoll AS sine eiere kontinuerlilg har investestert tungt i automatisering av produksjonen og tidsmessige produksjonlokaler i Molde.

Brunvoll AS er en nøktern og solid familiebedrift som yter stor tillit hos forretningsforbindelser og i nærmiljøet. Brunvoll AS er bevist og meget  god på omdømmebygging. Via sitt samfunnsengasjement, herunder aktiv deltagelse i utdanningstilbud og tilrettelegging av utdanningstilbud i regionen bidrar bedriften til økt fokus på næringen. Dette gjør at Brunvoll AS er den bedriften som flest ungdommer kjenner til nå de blir bedt om å nevne bedrifter i Molde.

I en situasjon der det maritime markedet forøvrig til dels er meget svakt, er Brunvoll AS i jubileumsåret 2012 sterkere enn noen gang, både med hensyn til vekst, omsetning, soliditet og konkurransekraft i markedet.