Årets bedrift

Styret i Molde Næringsforum har delt ut prisen for årets bedrift 2012 til Axess AS.

Axess AS ble etablert 1998 i Molde av Børge Gjeldvik og Andreas Mørland - og senere kom Gunnar Gjeldvik med på laget. Selskapet har hovedkontor i Molde med avdelinger i Trondheim, Kristiansund, Orkanger, Bergen, Rio de Janeiro, Houston og Singapore. Bedriften er ledende leverandør av inspeksjon og tilstandskontroll på blant annet store olje- og gassinstallasjoner. De har i dag ca 260 ansatte.
 
Axess' mål er å oppnå menneskelig utvikling, bærekraftig og økonomisk vekst både for sine kunder og seg selv, gjennom innovative, teknologidrevne produkter og tjenester. Axess ønsker å skape og ivareta verdier, og beskytte liv og miljø.
 
Selskapet har hatt en kraftig vekst med en omsetning på 405 mil NOK og godt resultat i 2012. Målsettingen er ambisiøs med 25 % årlig økning i antall ansatte og omsetning fremover. Bedriften har vært tro mot strategien hele veien; noe som borger for at halvmilliarden kan nås allerede i 2013.
 
Axess har sterkt bidratt til at næringslivet i regionen har forstått verdien av å bruke naturen i regionen i rekrutteringssammenheng. De er en foregangsbedrift i forhold til å bygge omdømme for derigjennom å styrke attraktiviteten til sin bedrift. På denne måten bidrar de til å løfte interessen for andre bedrifter i regionen.
 
Axess er krystallklar på sin regionale forankring. De er og skal være en bedrift som har sitt hovedsete i Molde. Eierne er opptatt av regionen og samfunnsutvikliningen her.  «Målet da vi startet Axess var å få spreke folk til å flytte til Romsdalen» uttaler daglig leder Børge Gjeldvik. Det er ikke mange bedrifter som har profil på at vi er stedet der ansatte utøver « utegym over tregrensen». Profilen er konsistent med deres forretningsvisjon: Finne løsninger i krevende «terreng» og strekke seg litt lengre, men samtidig ha 100 % fokus på sikkerhet,
 
Fantastisk vekst, innovasjonskraft, evnen til å gå nye veier for å tiltrekke ny kompetanse; samt samfunnsengasjement er en uslåelig kombinasjon.   Axess er en svært sentral bedrift i Molde, og de setter Molde på kartet som ingeniørby.