Presentasjon av Konjunkturbarometeret 5.november

Vet du hvordan det står til med næringslivet i Nordmøre og Romsdal? SpareBank 1 SMN har forsøkt å finne svar på spørsmålet gjennom Konjunkturbarometeret 2014. Barometeret bygger på prognoser for de nærmeste to årene utarbeidet av fra Menon Business Economics, bankens egne bransjeeksperter, forventningsundersøkelse utført av Sentio samt regnskapsanalyser basert på Brønnøysundregistrene.
Dato5. november kl. 00:00
Last ned til kalender

Dette får du høre mer om:

Presentasjon av Konjunkturbarometeret
v/ konserndirektør Vegard Helland, SpareBank 1 SMN
Utdeling av Årets kremmer til beste handelsbedrift lokalt basert på vekst og lønnsomhet
v/ banksjefene Karin Norli og Olav Gjerland, SpareBank 1 SMN

Tid: Tirsdag 5. november kl 13.00-15.00. Lunsj serveres fra kl 13.00.
Sted: SpareBank 1 SMNs lokaler i Molde.

Påmelding her innen 3. november