SYKEHUSMØTE

Møt opp på Bjørnsonsalen 1. september kl. 19.00
Dato1. september kl. 00:00
Last ned til kalender
Helse Møre og Romsdal HF har sendt ut Regionale konsekvensvurderinger (KU) i forbindelse med planleggingen av nytt felles akuttsykehus for Nordmøre og Romsdal. Regional KU er en fortsettelse av utviklingsplanarbeidet for nytt felles akuttsykehus i Nordmøre og Romsdal på aksen Hjelset-Frei. Regional KU er en av tre utredninger som er ute til høring høsten 2014. De tre utredningene er:

Lokal KU for de tre kommunene, høringsfrist 1. september 2014 i regi av vertskommunene:KU tomtealternativ Molde kommune.pdfKU tomtealternativ Kristiansund kommune.pdfKU tomtealternativ Gjemnes kommune.pdf

Regional KU, høringsfrist 15. september i regi av Helse Møre og Romsdal HF se her
Idéfasedokument, høringsfrist 7. oktober i regi av Helse Møre og Romsdal HF se her

Helse Møre og Romsdal inviterer nå til åpent dialogmøte om arbeidet med sykehuset, 1. september kl. 19:00 i Bjørnsonsalen, Rica Seilet Hotel. Se invitasjon her.  Her vil det bli mulighet for å komme med spørsmål og innspill til helseforetaket.

Helse Møre og Romsdal har fått utarbeidet en rekke fagrapporter de siste årene. Gjennomgående i rapportene er at sykehus plassert bynært Molde kommer best ut på alle kriteria; fagmiljø, rekruttering, pasientgrunnlag, tilgjengelighet, helikoptertransport, samfunnskonsekvenser, tomt osv. Her er to eksempler:

- Oslo Economics: Rapport nr 2012_6, «Samfunnseffekter - ny sykehusstruktur i helse Møre og Romsdal HF», utarbeidet for Helse Møre og Romsdal HF: «Det har ikke vært vårt anliggende å finne frem til den beste politiske løsningen, men å vurdere hvilket alternativ som vurderes som mest egnet og mest bærekraftig over tid, basert på en rasjonell analyse av identifiserte samfunnskonsekvenser. Dette alternativet er, slik vi ser det: Et akuttsykehus bynært Molde, med dagbehandling/poliklinikk i Kristiansund.»

- Norconsult 2012: Utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal HF. «Medisinskfaglig ROS-vurdering» «Basert på den medisinskfaglige vurderingen har dermed analysegruppen konkludert med at vi anbefaler alternativene 2A (bynært Molde red anm) samt 3A/3B (sykehus midt i mellom red anm) som de beste til å håndtere de medisinske problemstillingene som er vurdert. Disse alternativene anses som likeverdige i forhold til risiko for evnen til å beholde og rekruttere kompetanse samt evnen til å kunne tilby god akuttberedskap.»

Helseforetaket har opplyst at sykehuset i Molde har 1360 ansatte og 148 leger. Sykehuset i Kristiansund har 755 ansatte og 60 leger. Dvs 64 % av de ansatte er ved Molde Sykehus, og 71 % av legene er ved Molde sykehus.

Molde Næringsforum mener at en beslutning basert på faglig grunnlag må bli bynært Molde. Bynært Molde fremstår som det klart beste og tryggeste alternativet for lokalisering av et nytt sykehus med et robust og bredt fagtilbud.