Agenda E39 i Tingvoll 25. august 2015

Agenda E39er en årlig konferanse for å spre oppdatert informasjon om fergefri E39 samt sørge for er et godt kontaktpunkt mellom fjordkryssingsprosjektene i Møre og Romsdal og skape en flott møteplass på tvers av fogderiene.

Årets konferanse arrangeres på Tingvoll Brygge tirsdag 25. august. Agenda E39 er et samarbeidsprosjekt mellom Maritimt Forum Nordvest, Halsafjordsambandet A/S, Møreaksen A/S og Hareid Fastlandsamband A/S. Målgruppen er beslutningstakere, sentrale næringslivsledere, sentrale og regionale politikere og media. 


PROGRAM:

11.00-11.30 Status for planlegging av Hafast og Halsafjordforbindelsen, ved prosjektleder Jørn Arve Hasselø, Statens Vegvesen
11.30-11.45 Status for planlegging av Møreaksen, ved prosjektleder Harald Inge Johnsen, Statens Vegvesen

11.45-12.30 Lunsj

12.30-13.15 OPS og veiselskap som verktøy for Fergefri E39, ved John Ragnar Aarseth, statssekretær Samferdselsdepartementet

13.15-13.30 Pause

13.30-14.00 Bruk av OPS på fjordkryssingsprosjekt, ved Sissel Husøy, Deloitte
14.00-14.30 Videre arbeid med Fergefri E39, ved Kjersti Kvalheim Dunham, prosjektleder Fergefri E39 i Vegdirektoratet

14.30-14.45 Pause

14.45-15.30 Fergefri E39 og samfunnsøkonomi, ved Kjetil Strand, Statens Vegvesen
15.30-16.00 Gjennomgang og drøfting av felles uttalelse fra Agenda E39 2015

16.00 Middag

Send din påmelding tilespeland@tibesamfunn.no

Invitasjon_-_Agenda_E39.pdf