Eksportkreditt sin rolle i et endret marked

Invitasjon til å møte Eksportkreditt
Dato11. november kl. 00:00
Last ned til kalender

Du inviteres herved til å møte adm. dir. Jarle Roth i Eksportkreditt i Ålesund onsdag 11. november kl. 18.00
Det er Ålesund Rotary Øst og Maritimt Forum Nordvest som inviterer til møtet på Høgskolen i Ålesund (Naftadjupet).


Påmelding på e-post til: arnfinn.ingjerd@maritimt-forum.no