Få mer ut av dine kreative prosesser

23. mars inviterer Molde Kunnskapspark, iKuben og hoppid til Gründerkveld med Stig Hjerkinn Haug fra Stig og Stein.
Dato23. mars kl. 00:00
Last ned til kalender

«Lær å fly»
- om hverdagsmotivasjon og praktisk kreativitet

Stig er grunder av Stig og Stein AS, ett selskap med fullt fokus på stadig å gjøre nye ting, være vågale og med slagordet «når vi ler, tjener vi penger». Stig har vært med å starte et 10 talls selskaper, og ansatt noen hundre mennesker som alle skal motiveres til å være kreative og oppfinnsomme på jobb hver dag. Han har skrevet en rekke bøker om praktisk kreativitet, laget arbeidsmetodikk for mer effektiv idémøter og foreleser om idéutvikling og praktisk kreativitet ved universiteter og skoler. Siden premieren på «Lær å fly» foredraget har mer enn 120.000 mennesker latt seg inspirere og underholde av Stig Hjerkinn Haug sin avmystfisering av hva kreativitet er, og hvordan vi alle sammen kan finne motivasjon og lyst til selv å bli bedre til både å tenke nye tanker og klare å sette ideer ut i livet.

Tid: Mandag 23/3, kl 18:00

Sted: Høyskolen i Molde

Påmelding: Innen 20. mars til sjur@mkp.no

Gratis deltagelse.