Frokostmøte 13. mars

Hva er viktig for Molde fremover?  Det var tema for frokostmøtet som samlet rundt 60 deltakere som ønsket å komme med sine innspill.

Molderegionen står ovenfor en rekke store prosjekter: nytt sykehus på Hjelset, Bypakke, fergefri fjordkryssing (Møreaksen), Sjøfronten, ny kommunestruktur.  Hvordan bruke arealet i kommunen optimalt slik at Molde blir så attraktivt som mulig?  Urbanisering, fortetting, markagrensen, næringsareal? Hvilke saker er viktige for utviklingen av Molde - hva må Molde satse på for at vi som by og region skal lykkes i å være et attraktivt sted?  

Vekstambisjonen er klar; 30.000 innbyggere i 2020. Pr 31.12 14 er det 26.392 innbyggere i Molde. Hva må til for at Molde skal nå målet om flere innbyggere?

Molde kommune er nå i gang med å utarbeide ny kommunedelplan for 2040 fra Strande til Aukra grensen og ønsker å få næringslivets mening.  Molde Næringsforum ønsker innspill på hvilke saker næringslivet mener er viktig at vi arbeider med fremover. 

Korte innledninger ved styreleder i Molde Næringsforum Olav Gjerland og kommunalsjef Eirik Heggemsnes i Molde kommune, deretter diskusjon/workshop med konkrete problemstillinger som næringslivet bes komme med innspill på.

Velkommen til et uformelt, hyggelig og viktig frokostmøte!

Sted: Quality Hotel Alexandra, Spisestuene ( både frokosten og møtet er på Spisestuene)
Tid: fredag 13. mars kl. 08.00 -10.00
Deltagelse: Gratis
Påmelding: Av hensyn til servering ber vi om påmelding innen 11.03.15