Frokostmøte 27. august - Status og markedsutsikter for næringslivet - del II

Frokostmøte torsdag 27. august kl. 08.00 - 10.00 - temperaturen på næringslivet, del II. 85 påmeldte.Nestleder i LO Hans Christian Gabrielsen kommer til frokostmøtet. LO er naturlig nok opptatt av situasjonen i arbeidslivet, og vil derfor gjerne komme i dialog med både næringslivet og medlemmer for å få informasjon om utsiktene fremover og hvilke tiltak de kan spille inn for å avhjelpe situasjonen
Dato27. august kl. 00:00
Last ned til kalender

På frokostmøtet i juni fikk vi høre om markedsutsikter til flere av de største bedriftene i regionen. Vi følger opp møtet med vurderinger fra banknæringen, Molde Lufthavn Årø, og status og markedsutsikter fra en rekke bedrifter fra ulike næringer.

Scandic Seilet v/adm dir Vanja Braute, Solid Engineering v/daglig leder Tor Magne Johansen, Serit IT partner Møre v/adm.dir Frank Rødseth, BDO Molde v/partner Jarle Mellingen, Planor AS v/daglig leder Bernt Vågseter, Kleive Betongbygg AS v/daglig leder Odd Kåre Amundsgård, FSV Group v/daglig leder Petter Thoresen, Roseby v/senterleder Anne Lise Simonsen, Avinor AS v/lufthavnsjef Molde John Offenberg, Sparebanken Møre v/finansiell rådgiver Kaare Jakob Hasselø, Sparebank 1 SMN  v/banksjef Karin Norli og DNB v/banksjef Rune Hoddevik.

Vel møtt!

Tid: 27. august kl. 08.00 - 10.00
Frokost fra kl. 08.00 - 08.20
Sted: Grandfjæra 22 B 6415 Molde, møterom Serit ITpartner Møre
Pris:   Kr 350,- + mva
Påmelding innen 25. august
Påmelding her