Frokostmøte 5. juni på Glamox

Ledelsesfilosofi - 2000 industriarbeidsplasser - hvordan ser fremtiden ut?  Møtet er fulltegnet.
Dato5. juni kl. 00:00
Last ned til kalender

Flere av industribedriftene i regionen er knyttet til petroleumssektoren og er nå gjennom en krevende periode, mens andre er mer uberørt. Utviklingen for de største bedriftene i regionen påvirker situasjonen for øvrig næringsliv, det er derfor av stor interesse hvordan fremtiden for de de ser ut.   Bedriftene Doosan, NOV, Bussbygg, Brunvoll, PREZIOSO Linjebygg og Axess har ca 1.500 ansatte i regionen. De vil gi en kort orientering om status og markedsutsikter for sin virksomhet de neste 2-5 årene.

En bedrift som har vært gjennomført en tøff snuoperasjon er Glamox AS. Adm. dir. Kjell Stamnes fratrer som konsernsjef 24. juni 2015, han vil fortelle om sin ledelsesfilosofi. Etter en strategisk og målrettet innsats har en snudd bedriften og leverer historisk gode tall år for år. Effektivisering av produksjonen, høy og kontinuerlig takt i produktutvikling med miljøfokus, vellykket markedsføring, og en bevisst og kontinuerlig utvikling av en markeds- og kundeorientert kultur er stikkord.

Velkommen til et spennende frokostmøte!

Fredag 5. juni kl. 08.00 - kl.10.00, frokost frem til kl. 08.20, deretter møte frem til kl. 10.00 og omvisning på Glamox fra kl. 10.00 - 10.15.

Begrenset antall plasser, deltagelse er gratis.

Møtet arrangeres av Molde Næringsforum i samarbeid med Fræna Næringsforum AS.

Frokostmøtet er nå fulltegnet. Du kan gjerne stå på venteliste, send i så fall epost til Britt Flo.