Gründercamp 2015

23. - 27. mars arrangerer ungdomsskolene i Molde, i samarbeid med lokalt næringsliv, Gründercamp for elevene på 9. trinn. Vi søker oppdragsgivere! Vi har fått inn 41 oppdrag, men mangler 10 for å komme i mål. Bli med og benytt muligheten til å samarbeide med fremtidens arbeidstakere.

Dette er syvende gang Gründercamp arrangeres i Molde. Vi inviterer næringslivet i Molde til å delta, og benytte muligheten til å samarbeide med våre kreative og nyskapende elever. På forrige Gründercamp deltok rundt 300 elever fra ungdomsskolene Skjevik, Sekken, Bekkevoll og Bergmo.

Gründercamp en del av faget utdanningsvalg og er et av tiltakene i planen som er vedtatt i Molde kommune om økt samarbeid mellom skole og næringsliv. Formålet med Gründercamp er at elevene skal bli kjent med lokalt arbeids - og næringsliv, og få kunnskap om ulike yrker og utdanningsløp.

Gründercamp er trening i problemløsning ved hjelp av kreativitet og nytenkning. Elevene deles i grupper på 5-6 personer, og får et oppdrag fra næringslivet som de skal jobbe med. Oppdraget skal være realistisk, og kan med fordel spille på elevenes kreativitet.

Arrangementet strekker seg over en uke. Elevene får utlevert oppdraget på mandag, og får jobbe med det t.o.m. torsdag.  I løpet av uken må en veileder fra bedriften være tilgjengelig til å bistå elevene i å løse oppdraget, dette kan være via møter, e-post eller telefon. På fredag avsluttes Gründercamp med skolefinaler på hver enkelt skole, der løsningene blir vurdert av en jury og premiert.

Tirsdag 14. april arrangeres det felles kommunefinale, hvor de beste bidragene fra alle skolene blir presentert. Kommunevinneren går videre til Regionsfinale hvor de konkurrerer mot vinnerne fra de andre kommunene i regionen. I fjor var det elever fra Bekkevoll som stakk av med seieren under regionsfinalen.

Les mer om Gründercamp i Molde her:

GRÜNDERCAMP I MOLDE.pdf

Tilbakemeldingen fra tidligere år er at samarbeidet var engasjerende og lærerikt for alle parter. Ikke minst mente næringslivet at det hadde vært interessant å få innspill fra ungdommen, og se deres synspunkt og løsninger på bedriftens problemstillinger.

Vi behøver oppdragsgivere som kan ta imot en eller flere grupper! Ønsker dere å ta imot flere grupper kan dere velge om dere vil ha ulike oppdrag for hver gruppe, eller benytte samme oppdrag.

Ønsker deres bedrift/foretak å delta på årets Gründercamp?
Påmelding innen 25. februar her: påmeldingsskjema for  oppdragsgivere

Flere aktører har nå inngått treårs avtaler om samarbeid om Gründercamp i Molde. Ønsker dere å bli med på dette fellesløftet, så ta kontakt på tlf 464 18 688/ js@moldenf.no