Invitasjon til RÅDGIVERSAMLING++

Onsdag 21. oktober 2015 kl.09.00 - kl 15.45 på Høgskolen i Molde og Glamox. Tema for årets rådgiversamling er hvordan fremtiden ser ut for våre næringer og hvilke typer kompetanse vil vi ha bruk for? Vi har med en rekke sentrale næringslivsaktører fra flere bransjer og avslutter dagen med bedriftsbesøk.
Dato21. oktober kl. 00:00
Last ned til kalender

Vi ønsker å invitere alle som jobber med veiledning av ungdom; skoleledere, rådgivere, faglærere, kontaktlærere, Opplæringskontorene, PPT, OT og andre interesserte i både ungdomsskolen og i videregående skole. Derfor det litt rare navnet RÅDGIVERSAMLING++.

Tidligere har tilsvarende samlinger vært felles for både Nordmøre og Romsdal i Kristiansund. Men for å nå flere rådgivere++ samt korte ned reise og tidsbruk, arrangeres samlingen i år både i Molde 21. oktober og Kristiansund 4. november.

Samlingen arrangeres av Molde Næringsforum og Maritimt Forum Nordvest i samarbeid med Møre og Romsdal Fylkeskommune.

Arrangementet er på Høgskolen i Molde fra 09.45 frem til kl. 14.45, deretter på Glamox AS. Deltagelse er gratis

Program:

kl 09.00  Velkommen, møteleder Britt Flo

kl 09.05  Høgskolen i Molde - hva tilbyr vi?
                Høgskolen i Molde, rektor Hallgeir Gammelsæter

kl 09.30  Muligheter i havrommet
                Legasea, daglig leder Oddvar Skarbø

kl 09.50 Pause

kl 10.10 Olje/gass, sjømat og maritim sektor
               Norske Shell, kommunikasjonssjef Kitty Eide
               NOV, HR-rådgiver Marianne Valle
               Brunvoll, HR-direktør Marthe Outzen
               Fræna vg skole, lærer Kjell Thomassen

kl 11.30 Lunsj

kl 12.10 Reiseliv/handel og service
               Destinasjon Nordmøre og Romsdal, reiselivssjef Roar Harsvik
               Scandic Seilet Hotell, hotelldirektør Vanja Braute
               Molde sentrum, daglig leder Monica Nerland

kl 13.10 Pause      

kl 13.30 Byggetekniske fag, behovet for fagarbeiderne
               Opplæringskontoret for Tekniske fag, opplæringskonsulent Fredrik Klock
               Christie & Opsal, AS  daglig leder Arve Sæter 
               Norconsult Molde, kontorleder Jan Kåre Iversen

kl 14.30 Oppsummering

kl 14.45 Avreise fra Høgskolen til Glamox AS

kl 15.00 Orientering og omvisning på Glamox AS
               Glamox AS v/fabrikksjef Magne Sandvik

Kl. 15.45 Slutt for dagen

Maritimt Forum Mnf Logo
Påmelding innen 15. oktober her: