Karrieredagene 2015

Næringslivet promoterte seg for 1000 tiende klassinger !

Samtlige skoler i Molderegionen deltok på Karrieredagene som ble arrangert sist uke på Brunvoll og Høgskolen i Molde. Trass mer utfordrende tider for deler av næringslivet stilte bedriftene opp og deltok for å promotere yrkesmuligheter i regionen, sier prosjektleder for Karrieredagene 2015 Ann Helen Dalheim i Fræna Næringsforum. Dalheim forteller at hensikten med karrieredagene er at elevene skal bli kjent med næringslivet og få mulighet til å teste ut yrker. De skal få se hva arbeidslivet har å by på, og oppleve hva en egentlig gjør i løpet av en arbeidsdag.

Arrangementet var, som tidligere år, todelt og ble holdt på Brunvoll Årø og Høgskolen i Molde. Elevene var noen timer på hver av destinasjonene, og fikk på denne måten både kjennskap til næringslivet i regionen og utdanningsmulighetene Høgskolen tilbyr. På Høgskolen fikk de blant annet se nærmere på yrkesvalg knyttet opp mot fagretningene ved skolen, deriblant administrative fag, logistikk, sykepleier etc.. På Årø fikk de se et bredt spekter av yrkesmuligheter og her var aktivitetene praktisk rettet ved at elevene fikk prøve seg med bla rørmontering, sveising, kjøring av borerigg, idedugnad, sprøytemaling sier Dalheim.

Næringslivet legger ned en stor innsats for at dette arrangementet skal kunne gjennomføres, all ære til bedriftene og spesielt Brunvoll som for åttende gang stiller sine lokaler til disposisjon, sier Britt Flo, daglig leder i Molde Næringsforum. Dette er et viktig langsikt arbeid. For mange var det første gangen de var på besøk hos produksjonsbedrift og få sett «live» hva som lages. Vi må bli enda bedre på å synliggjøre næringslivet i regionen og la ungdommen få kjennskap til hva som finnes i regionen avslutter Flo.

Dsc1301