Lederforum for kvinner

Lederforum for og mellom kvinner som innehar ledende posisjoner isamfunns- og næringsliv i Molderegionen.

Forumet er en arena for kvinner i ledende posisjoner i Molderegionen. Forumet tilbyr felleskap og erfaringsdeling gjennom møter og aktiviteter. Det skal arrangeres minst 2 samlinger pr år i nettverket. Lederforumet skal være en pådriver for å synliggjøre og profilere kvinnelige ledere i Molderegionen på en positiv måte.

Medlemmer skal inneha ledende posisjon i offentlig eller privat virksomhet, enten som leder, mellomleder eller strategisk ansvar, men ikke nødvendigvis personalansvar. 

Forumet har et styre som skal bestå av minst 5 medlemmer. Styret utpekes av Molde Næringsforum.

Lederforum for kvinner i Molderegionen er etablert av Molde Næringsforum, som også er sekretariat for nettverket.

Medlemskap; medlemsavgift for 2015 er kr 750,- pr medlem pr år.

Oversikt over medlemmer se her

Meld deg inn i Lederforum for kvinner i Molderegionen her

Les mer om Miniseminar 13. oktober kl. 12.00 - 16.00

Styret for Lederforumet består av

.

Siw Bergsås

Siw Bergsås

Banksjef, SpareBank1 Nordvest

Tlf: 
E-post: 
Marianne Gjerde

Marianne Gjerde

Eier/personalansvarlig, A.Gjerde AS

Tlf: 
E-post: 
Berit Brendskag Lied Fylkesmannen

Berit Brendskag Lied

Assisterende fylkesmann, Fylkesmannen

Tlf: 
E-post: 
Ingebjorg Klausen

Ingebjørg Klausen

Managing Director, R&M Ship Interior

Tlf: 
E-post: 
Britt Flo Portrett

Britt Flo

Daglig leder

E-post: